Üye Olduğumuz Birlikler


1 - TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
http://www.tbb.gov.tr/ 


2 - TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
http://www.tarihikentlerbirligi.org/


3 - ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ
http://www.jkbb.org.tr/