Haberler & Duyurular

HİZMET ALIMI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELLERİN BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK BAŞVURU DUYURUSU!!!

HİZMET ALIMI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELLERİN BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK BAŞVURU DUYURUSU!!!
01/01/2018 tarihli 30288 sayılı Resmî Gazete yayımlanan ve yürürlüğe giren “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul ve red edilen kişiler aşağıda belirlendiği şekilde tespit edilmiştir. İlanen duyurulur. 09/02/2018

01/01/2018 tarihli 30288 sayılı Resmî Gazete yayımlanan ve yürürlüğe giren “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” kapsamında, “Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli başlıklı 32. maddenin (3) fıkrası uyarınca, istenilen arşiv araştırması işlemleri ilan tarihi itibaiyle sonuçlanmayanlar hakkında güvenlik ve arşiv araştırması sonucu esas alınarak işlem yapılacaktır.

Başvuru listesini görmek için lütfen tıklayınız.